فلسفه بعد از اسکی‌سواری!

جولز اِوَنز روزنامه‌نگاری انگلیسی و البته مستقل است. اما بیشتر دغدغۀ فلسفه دارد. ناگفته نماند که همین مستقل بودنش به او کمک می‌کند به دغدغه‌های فلسفی‌اش برسد. راستش من خودم هم تعجب می‌کردم که چطور یک…


0 نظر12 دقیقه

فلسفه در کلینیک مشاوره

مقدمه‌ها نوشتۀ من دقیقاً برای کسانی است که فارغ‌التحصیل فلسفه هستند و تا آخر هم رفته‌اند؛ یا اینکه می‌خواهند فلسفه را به طور جدّی بخوانند و ادامه دهند. اما اگر نمی‌خواهید فلسفه را جدّی بگیرید یا…


0 نظر9 دقیقه

درد باردار است!

من همین‌جوری هم نوشته‌هایم جدّی است و به‌سختی می‌توانم شوخ‌طبعی زندگی و گفتارم را در نوشته‌هایم تزریق کنم. نوشتن دربارۀ «درد» و آن هم کتابی با عنوان «فلسفۀ درد» این توانایی‌ام را به صفر نزدیک می‌کند.…


0 نظر8 دقیقه