نظر به درد دیگران

نظر به درد دیگران نویسنده: سوزان سانتاگ مترجم: احسان کیانی‌خواه ناشر: نشر گمان ما جلوی صفحه‌هایی کوچک – تلویزیون، رایانه و لپ‌تاپ – نشسته‌ایم و می‌توانیم تصاویر و گزارش‌های گزنده‌ای از فجایع را در سرتاسر دنیا از نظر بگذرانیم. انگار تعدادِ این دست اخبار خیلی بیشتر از…


ذهن روسی در نظام شوروی

ذهن روسی در نظام شوروی نویسنده: آیزایا برلین مترجم: رضا رضایی ناشر: نشر ماهی، 416 صفحه ایدئولوژی‌پردازان طبقۀ حاکم عبارت‌های ثابتی را که از بر کرده‌اند با رغبت و مهارت تکرار می‌کنند، زیرا موقعیت خود را مدیون مهارتی می‌دانند که در ارائۀ تزهای رسمی به خرج می‌دهند و نیز…


قابوس‌نامه

قابوس‌نامه نویسنده: عنصرالمعالی کیکاووس بن قابوس آداب میهمانی چون میهمانان در خانهٔ تو آیند هر کسی را پیش‌باز همی رو و تَقرُّبی همی‌کن اندر‌خور ایشان و تیمارِ هر کسی به‌سزا همی‌دار. اگر وقتِ میوه بود پیش از نان خوردن، میوه‌های تر و خشک پیش ایشان نِه تا بخورند و…