روان‌درمانی اگزیستانسیال

روان‌درمانی اگزیستانسیال نویسنده: اروین د. یالوم مترجم: دکتر سپیده حبیب ناشر: نشر نی اغلب بیماران از فشاری رنج می‌برند که به درجات متفاوت، بخشی از تجربۀ هر انسانی است.…


0 نظر2 دقیقه

سازگارسازی سنت و سکولاریسم

سنت و مدرنیته در جامعۀ ما در این برهۀ تاریخی اصطکاک زیادی دارند. تعارض دردناک و گاه خطرناک این دو جریان قدرتمند را در رخدادهای عینی می‌توان بعینه دید. یکی از حساس‌ترین و فراگیرترین صورت‌های این تعارض…


0 نظر1 دقیقه

فلسفهٔ رالز

فلسفۀ رالز نویسنده: رابرت تالیس مترجم: خشایار دیهیمی ناشر: نشر نو شاهکار فلسفی و ماندگار جان رالز، نظریه‌ای در باب عدالت، هم خیلی دقیق است، هم بسیار مفصل و هم تا حدودی…


0 نظر1 دقیقه

دو گزینۀ سیاسی

امروزه هرجا پا می‌گذاریم، هر چه می‌شنویم، و با هر مسئله‌ای سروکله می‌زنیم، با سیاست مواجه می‌شویم. لذا فهم سیاست برای زندگی اجتماعی مدرن لازم است. اما متناسب با این لزوم و اهمیت کتاب خوب، واضح و…


0 نظر1 دقیقه

زندگی روزمره در دورۀ انقلاب فرانسه

زندگی روزمره در دورۀ انقلاب فرانسه نویسنده: جیمز ام. اندرسن مترجم: سعید درودی ناشر: انتشارات نگاه در اوایل سلطنت لویی شانزدهم، زنان موی خود را بالای پیشانی جمع…


0 نظر4 دقیقه

بیماری

بیماری نویسنده: هوی کرل مترجم: احسان کیانی‌خواه ناشر: نشر گمان برخلاف رنگش، اصلاً یک کتاب زرد نیست. برعکس، یک اثر فلسفی، تحقیقی و انتقادی است که در موضوع خود کمتر…


0 نظر1 دقیقه

معناهای زندگی

مبحث معنای زندگی به‌قدری بسط پیدا کرده که تبدیل به یک رشتۀ فلسفی شده است. لذا شناخت آن نیاز به مطالعات گسترده دارد. اما خوشبختانه راه میان‌بر هم وجود دارد: دو کتاب. بهتر است در ابتدا کتاب هنفلینگ…


0 نظر1 دقیقه

دانشنامۀ خردمندی

سیل کتاب‌های جدید، خواسته یا ناخواسته، باعث می‌شود که آثار کهن را فراموش کنیم. مشکل این‌جاست که اگر آن شاهکارهای سترگ را نادیده بگیریم، آن‌گاه غایت اصلی کتاب‌خوانی را از دست می‌دهیم. ظاهراً از یاد…


0 نظر11 دقیقه

جان ژاپنی

جان ژاپنی (بنیادهای فلسفه و فرهنگ ژاپنی) نویسندگان: مجموعۀ نویسندگان ویراستار: چارلز ا. مور مترجم: ع. پاشایی ناشر: نشر نگاه معاصر یک اثر مبسوط و مرجع برای علاقمندان به…


0 نظر1 دقیقه

آنک نام گل

آنک نام گل نویسنده: اومبرتو اکو مترجم: رضا علیزاده ناشر: انتشارات روزنه بعد به من گفت: «بِنو قربانی شهوتی بزرگ شده که با شهوت بِرِنگار یا شهوت خوان‌سالار فرق دارد. مثل…


0 نظر3 دقیقه