کتابی خوش‌خوان در حوزهٔ خشک فلسفهٔ ذهن. بیان، پرسش محوری و ربط مسائل به‌گونه‌ای هستند که اثری جذاب و حتی هیجان‌انگیز پدید آورده‌اند. بازنمایی ذهنی چیست و چه لوازمی دارد؟ پاسخ به این پرسش محوری تکلیف بیشتر مسائل را روشن می‌کند. وضوح اثر، در عین دقت، خواندنش را برای استاد و آماتور آموزنده و دل‌پذیر می‌سازد. نویسنده، علاوه بر فلسفه، از یافته‌های روانشناسی، علوم شناختی و هوش مصنوعی، هم بهره می‌برد و هم نقدشان می‌کند. گریزی به امور روزمره هم می‌زند. این کتابی‌ست که به زندگی ربط دارد. ترجمهٔ توماج همتی غریب و نامأنوس است. ترجمه‌های دیگر، هر دو، خوب‌اند.

ذهن مکانیکی
نویسنده: تیم کرین
مترجمان: مینو زمانفر و احمد لطفی
ناشر: نشر نو

ذهن ماشینی (درآمدی فلسفی به ذهن، ماشین و بازنمایی ذهنی)
نویسنده: تیم کرین
مترجم: مهدی امیریان
ناشر: نشر کرگدن

ذهن مکانیکی (درآمدی فلسفی بر ذهن، ماشین‌ها و بازنمایش ذهنی)
نویسنده: تیم کرین
مترجم: توماج همتی
ناشر: نشر آرنا