پژوهش‌های گستردۀ علمی-تجربی در باب سازوکارهای مغز به نتایجی مهم و مطمئن رسیده است. بسیاری از این نتایج پیامدهای عملی جدی دارند. به همین دلیل، دست‌کم باید با کاربردهای آن نظریات آشنا شد. کسانی که دغدغۀ زندگی خوب را دارند، نباید این یافته‌ها را نادیده بگیرند؛ چراکه می‌توانند اثری جدی بر ارتقای کیفیت زندگی داشته باشند. در همین زمینه پیشنهاد می‌شود یکی از این دو کتاب عالی مطالعه شود. علی‌رغم تفاوت‌ها، همپوشانی زیادی دارند و بیشتر مباحث مشترک است.

مغز ما (چگونه از مغز خود بهتر استفاده کنیم)

نویسنده: ماتیو مک‌دونالد
مترجم: محمدرضا باطنی
ناشر: فرهنگ معاصر

 

مغزتان را دوباره سیم‌کشی کنید (به زندگی بهتر بیندیشید)

نویسنده: جان بی. آردن
مترجم: ابراهیم شایان
ناشر: انتشارات ققنوس