در خصوص رمان تهوّع، از جهت کمّی، دو جین ترجمه از این اثر ادبی- فلسفی مشهور و محبوب وجود دارد، اما از جهت کیفی غالباً یا غلط‌اند یا مبهم یا هر دو. این دو مورد، ترجمه‌های خوب این رمان پیچیدۀ اگزیستانسیالیستی هستند. هر دو ترجمه واضح، درست و موفق‌اند و از متن اصلی فرانسوی به فارسی برگردانده شده‌اند. اما در این میان، ترجمۀ آقای سلیمانی‌نژاد روان‌تر و خوش‌خوان‌تر است.

تهوع

نویسنده: ژان پل سارتر
مترجم: حسین سلیمانی‌نژاد
ناشر: نشر چشمه

تهوع

نویسنده: ژان پل سارتر
مترجم: محمدرضا پارسایار
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه