انسانیت: تاریخ اخلاقی سدۀ بیستم

انسانیت: تاریخ اخلاقی سدۀ بیستم نویسنده: جاناتان گلاور مترجم: افشین خاکباز ناشر: انتشارات آگه، 692 صفحه چرا هزار یا حتی صدتا؟ ده کتاب خیلی خوب هم برای زندگی کافی‌ست. برای انسان معاصر، یکی از آن ده‌تا همین شاهکار است. این کتاب کارنامۀ اعمال بشریت قرن بیستم است که اینک…


بیرق انگلیس

بیرق انگلیس نویسنده: ایمره کرتیس مترجم: پوریا رفویی ناشر: انتشارات ناهید، 88 صفحه اگر کتاب‌های خوانده و نخوانده برایت تکراری شده است؛ اگر داستانی صددرصد متفاوت می‌خواهی؛ اگر اساساً به دنبال جهانی دیگر هستی، بفرما این شاهکار را تحویل بگیر! احتمالاً کوتاه‌ترین رمانی…