شناخت‌نامۀ امبرتو اکو

نه؛ فقط دربارۀ امبرتو اکو نیست. نیمی از مقالات این مجموعه نوشته‌های خود امبرتو اکوست در زمینه‌های بسیار متنوع: کوتاه و بلند، مقاله و گفتگو، فلسفه و ادبیات، داستانی و آکادمیک، طنز و جدی، دانشگاهی و ژورنالیستی و... . هر صفحه مطلب مفید دارد. کسی که این کتاب را بخواند دست‌کم هزار نکتۀ دست‌اول می‌آموزد.