هنر عشق ورزیدن

هنر عشق ورزیدن نویسنده: اریک فروم مترجم: پوری سلطانی ناشر: انتشارات مروارید، 220 صفحه   این کتاب مختصر اولین بار در سال 1956 منتشر شد، ولی همچنان یکی از مفیدترین کتاب‌ها دربارۀ عشق است. برخلاف بیشتر کتاب‌ها فقط تعریف و توصیف عشق نیست، بلکه رویکرد هنجاری و حتی…