کشتگان بر سر قدرت

کشتگان بر سر قدرت (از قائم‌مقام تا هویدا) نویسنده: مسعود بهنود ناشر: نشر علم علت اصلی پایان یافتن دوران ترقی‌خواهی ناصرالدین‌شاه هرچه باشد، ماجرای آخرْ شورش نان تهران بود که یک‌باره ارکان سلطنت را لرزاند. خشک‌سالی با فقر و بی‌سیاستی دولت درهم آمیخت. گرسنگی شرم از…


زیستن در کالبد خرد

مقدمه پی‌یر آدو (1922-2010)، فیلسوف فرانسوی، طرحی نو در فهم فلسفۀ باستان درانداخت. وی با بازخوانی فلسفه‌های پیشامدرسی، عناصر اساسی این فلسفه‌ها را گویای این می­داند که فلسفه‌ورزی در دوران باستان شیوه­ای برای زیستن بوده است و نه یک تخصص یا مهارت فکری. و چه نیکوست اگر بتوانیم این‌گونه فلسفیدن را…