چه مرگم است؟

­اگر احساس می‌کنید که بیش‌تر نظریات روان‌شناسی دربارۀ انسان سطحی است و فهم شما را به‌خوبی ارضا نمی‌کند یک پیشنهاد خوب برای‌تان دارم: روان‌شناسی وجودی. حال اگر دنبال کتابی هستید که روان‌شناسی وجودی را مختصر و مفید توضیح دهد، کتاب کشف وجود رولو مِی (1909-1994) کارتان را راه می‌اندازد. یک کتاب 200…