جنگ آخرالزمان

جنگ آخرالزمان نویسنده: ماریو بارگاس یوسا مترجم: عبدالله کوثری ناشر: نشر آگه برخی مسائل مربوط به آمریکای لاتین سخت به خود مشغولم کرده بود. یکی از این مسائل این بود: از چیست که روشنفکران آمریکای لاتین – مردم صاحب فکر و فرهیخته، مردمی که از آن‌چه در این کشورها می‌گذرد…


انسانیت: تاریخ اخلاقی سدۀ بیستم

انسانیت: تاریخ اخلاقی سدۀ بیستم نویسنده: جاناتان گلاور مترجم: افشین خاکباز ناشر: انتشارات آگه، 692 صفحه چرا هزار یا حتی صدتا؟ ده کتاب خیلی خوب هم برای زندگی کافی‌ست. برای انسان معاصر، یکی از آن ده‌تا همین شاهکار است. این کتاب کارنامۀ اعمال بشریت قرن بیستم است که اینک…