حقایق (متنی از قرن پنجم یا ششم هجری قمری)

حقایق (متنی از قرن پنجم یا ششم هجری قمری) نویسنده: مؤلفی ناشناس مصحح: سیروس شمیسا ناشر: نشر قطره، 454 صفحه دوستی دنیا سر همۀ معصیت‌ها است. در خبر می‌آید از پیغمبر صلعم: قرآن را می‌خوان تا هرچند که تو را از معصیت‌ها بازدارد. چون بازندارد، چنان است که نمی‌خوانی و اگرچه…


حقایقی از چین

اگر از فرض‌های دور و دیر بگذریم و مثل بچۀ‌ آدم فقط به خبرهای رسمی اعتنا کنیم، ظاهراً کرونا از ووهان چین به جان ما افتاده‌است. امروزه اولین تداعی‌ها از واژۀ چین برای ما جنس‌های بنجل است و بعد هم جناب کرونا؛ شمارش‌گر مرگی که دیگر به آن عادت کرده‌ایم. ولی همیشه این‌طور نبود. قبل‌ترها از تداعی‌های…