آتش به قلم می‌زند این سوز نبودت

به مناسبت 18 فروردین اولین سال‌روز درگذشت استاد رضا بابایی   هیچ‌وقت استاد رضا بابایی (1343-1399) را حضوری ندیدم. با این حال، او را خوب می‌شناختم. از جیک‌وپیک حرف‌هایش خبر داشتم؛ چون نوشته‌هایش را مثل اخبار دنبال می‌کردم و همه را می‌خواندم؛ هر کدام چندبار. عضو کانالش بودم و هر روز خداخدا…