بدآموزی یک خودآموز

در این وانفسای کتاب و کتاب‌خوانی گاهی بعضی از کتاب‌ها با استقبالی بسیار خوب مواجه می‌شوند. جذابیت کتاب‌ها شگردهایی دارد که بعضی نویسندگان آنها را با استادی چاشنی برخی آثار می‌کنند، و بدین ترتیب آن کتاب‌ها به رتبۀ پرفروش‌ها ارتقاء می‌یابند. به عبارت دیگر، در این عرصه نیز برخی از کتاب‌ها سلبریتی…