ایران امروز در آینۀ دیروز

مورگان شوستر (1877-1960) سال 1290 شمسی (1911 میلادی) به دعوت رسمی مجلس به ایران آمد. مأموریتش این بود که به عنوان خزانه‌دار کل به مالیۀ ایران نظم و نسق بدهد و آن را به طور اساسی اصلاح کند. به عبارت دیگر، کل ساختار امور و مسائل مالی ایران را درست کند. وی صادقانه و اخلاقی و انسانی تمام تلاش خود را…


مهم‌ترین کتاب پایان قرن

اگر نمی‌دانید، بدانید؛ ناشران برخی از کتاب‌های خیلی خوب‌شان را در پایان سال منتشر می‌کنند. البته برای بعضی مناسبت‌های مهم نیز چنین می‌کنند؛ برای مثال نمایشگاه کتاب. ولی خوشبختانه، امسال و سال بعد، از نمایشگاه کتاب و کباب و فلافل و آب‌میوه و ساپورت و عینک آفتابی خبری نیست. به همین دلیل، در پایان سال…