آیا هر چه از دوست رسد نیکوست؟

نمی‌دانم اگر بپذیرم «هرچه از دوست رسد نیکوست»، این‌همه حکایت و داستان را در مذمّت رفیقان ناباب کجای دلم بگذارم. در دنیای خیال‌انگیز ادبیات نیز، ابیات زیادی را با این مضمون می‌یابیم که «دوست گو یار شو…


0 نظر8 دقیقه