داستان یک جنایت تمیز

یادمه که به این‌جام رسیده بود. حالم اصلاً‌ خوب نبود. بدجور قاطی بودم و اعصابم به‌هم ریخته بود. سر چی؟ چه فرقی می‌کنه؟ یکی از همین چیزای مزخرفی که به‌خاطرش آدما خودشونو کفری می‌کنن. البته وضع من…


0 نظر9 دقیقه