حقایقی از چین

اگر از فرض‌های دور و دیر بگذریم و مثل بچۀ‌ آدم فقط به خبرهای رسمی اعتنا کنیم، ظاهراً کرونا از ووهان چین به جان ما افتاده‌است. امروزه اولین تداعی‌ها از واژۀ چین برای ما جنس‌های بنجل است و بعد هم جناب…


2 نظر10 دقیقه

دیگران رفتند و ما هم بررهیم

میان مکاتب معنوی فصول مشترک کم نیست. میان رویکردهای غیرمعنوی به زندگی هم زمینه‌های مشترک هست. آن‌چه نادر است نقاط مشترک میان این دو دسته است. مرگ‌اندیشی یکی از آن‌هاست. از قضا این یکی از آن مطالبی…


2 نظر8 دقیقه

شیطان در بوستان

جلوی یکی از خلق‌الله را بگیرید و به او بگویید که گروهی از فلاسفه و عرفاء از شیطان بی‌پدر‌مادر دفاع کرده‌اند. احتمالاً او هم در مقابل فحش پدرمادر حوالۀ شما می‌کند. بی‌نوا فکر می‌کند او را دست…


0 نظر9 دقیقه

منظومه در میان بدایه و نهایه

چکیده: موضوع این یادداشت نسبت‌سنجی میان شرح منظومه و دو کتاب بدایة الحکمة و نهایة الحکمة است. نتیجۀ بحث این خواهد بود که، از جهت آموزش مقدماتی سنت فلسفۀ اسلامی، شرح منظومه بر دو اثر دیگر به طور کلی…


1 نظر12 دقیقه