سیاست

سیاست نویسنده: کنت میناگ مترجم: بهمن دارالشفایی ناشر: نشر ماهی وقتی مفاهیم آن‌قدر کشیده می‌شوند که پاره می‌شوند، فایده‌شان را از دست می‌دهند. سابق بر این «سیاست» صرفاً…


0 نظر3 دقیقه

چگونه بهتر بنویسیم (3)

چگونه بهتر بنویسیم (قسمت اول)چگونه بهتر بنویسیم (قسمت دوم)اول‌قدم برای استواری و ملاحت قلم، دمخور شدن با کسانی است که چنین قلمی دارند. در نویسندگی هم مانند رشته‌ها و مهارت‌های دیگر باید مدتی آگاهانه…


0 نظر12 دقیقه

چگونه بهتر بنویسیم (2)

در قسمت پیشین این نوشتار بر مباحث ویرایشی متمرکز شدیم. همچنین، دلایلی آوردیم برای ضرورت مطالعۀ متن‌های به‌دردبخور و پدرمادردار. بعد از طی مرحلۀ اول، در خود، توان خوبی در مباحث کاربردی زبان احساس…


0 نظر13 دقیقه

چگونه بهتر بنویسیم (1)

فضای مجازی تقریباً همه را دست‌به‌کیبورد کرده است. شاید برخی افراد در گذشته در تمام طول عمر خود به اندازۀ یک دفتر صدبرگ هم پُر نمی‌کردند. در مقابل، امروزه اگر نوشته‌های افراد معمولی در فضای مجازی، از…


3 نظر11 دقیقه

دلایل عشق

دلایل عشق نویسنده: هری فرانکفورت ترجمه: ندا مسلمی و مریم هاشمیان ناشر: نشر کرگدن غالباً فرض بر این است که مقتضیات اخلاقی ذاتاً پیشی‌جویانه است. به بیان دیگر، همواره…


0 نظر3 دقیقه

اول و آخر پرسش

«در همۀ آن چیزهایی که بیشترین اهمیت را برای ما دارند – ذات و طبیعتاً خود درونی‌مان، و نیز خود درونی دیگر مردم، و این‌که آیا این خودها هیچ آیندۀ ماندگاری دارند یا نه؛ ذات و طبیعت جهان بیرون از خودمان،…


0 نظر12 دقیقه

راز سر به‌مهر سمرشده

کتابی که می‌خواهم معرفی کنم فضیلت‌های فراموش‌شده است. این کتاب هم قدیمی است و هم بر اساس شمارگان نشرش باید به اندازۀ کافی مشهور باشد. ولی نکتۀ عجیب این است که نه کتاب و نه مرحوم ملاعباس تربتی در سلوک…


0 نظر13 دقیقه

قابوس‌نامه

قابوس‌نامه نویسنده: عنصرالمعالی کیکاووس بن قابوس آداب میهمانی چون میهمانان در خانهٔ تو آیند هر کسی را پیش‌باز همی رو و تَقرُّبی همی‌کن اندر‌خور ایشان و تیمارِ هر کسی…


0 نظر4 دقیقه

حقایق (متنی از قرن پنجم یا ششم هجری قمری)

حقایق (متنی از قرن پنجم یا ششم هجری قمری) نویسنده: مؤلفی ناشناس مصحح: سیروس شمیسا ناشر: نشر قطره، 454 صفحه دوستی دنیا سر همۀ معصیت‌ها است. در خبر می‌آید از پیغمبر…


0 نظر2 دقیقه

سبک‌بار مردم سبک‌تر روند

در چند دهۀ اخیر، تحقیقات زبان‌شناسانه و ذهن‌شناسانه صدرنشین علوم انسانی شده‌‌اند. یک فایدۀ مهم این تحقیقات، بیرون بردن استعاره از چنبرۀ علوم ادبی و آوردنش به گسترۀ دانش‌ها بوده است؛ حتی دانش‌های…


0 نظر9 دقیقه