ایران امروز در آینۀ دیروز

مورگان شوستر (1877-1960) سال 1290 شمسی (1911 میلادی) به دعوت رسمی مجلس به ایران آمد. مأموریتش این بود که به عنوان خزانه‌دار کل به مالیۀ ایران نظم و نسق بدهد و آن را به طور اساسی اصلاح کند. به عبارت…


0 نظر8 دقیقه

چرا برای بار دوم “اتحادیۀ ابلهان” را خواندم؟

کمتر رمان‌خوانی هست که اتحادیۀ ابلهان را نخوانده باشد. ولی از میان خوانندگانش کمتر کسی آن را بیش از یک بار می‌خواند. چه‌بسا طنز و سادگی و روانی داستان باعث می‌شود که خواننده گمان کند همۀ آن را فهمیده…


0 نظر10 دقیقه