سه راه ابریشم

یک «تاریخِ جهان» جدید، جذاب، خلاف‌‌آمد عادت و بی‌نظیر؛ ویژگی مهم‌تر، کنار گذاشتن اروپامحوری و خویش‌برترپنداری غرب است. همچنین، کلیشه‌هایی را می‌شکند که قرن‌هاست غربی‌‌ها را مغرور و شرقی‌ها را دلخور کرده‌اند. در نتیجه، نگاهی مثبت به گذشته و حتی آیندۀ سایر نقاط و فرهنگ‌های جهان دارد و به غربِ امروز هم هشدار می‌دهد. هر سه ترجمه خوب است، اما نشر نیماژ، در یک اقدام عجیب، نمایه، منابع و ارجاعات فراوان این اثر مهم را حذف کرده یا جا انداخته است! کسانی که می‌خواهند سال‌ها از این کتاب به‌عنوان یک اثر مرجع بهره ببرند، از دو ترجمۀ دیگر استفاده کنند.

راه‌های ابریشم (تاریخ جهان از دیدگاهی نو)

نویسنده: پیتر فرانکوپن

مترجم: حسن افشار

ناشر: نشر مرکز

 

راه‌های ابریشم (نگاهی نو به تاریخ)

نویسنده: پیتر فرانکوپن

مترجم: سیما مولایی

ناشر: انتشارات ققنوس

 

راه‌های ابریشم (تاریخ جدید جهان)

نویسنده: پیتر فرنکوپن

مترجم: علیرضا عامری

ناشر: نشر نیماژ